Top
Image Alt

Metody i materiały

  /  Metody i materiały

Metoda ''Kids' English'' dla dzieci w wieku 1-9

Dzięki osiągnięciom neurodydaktyki wiemy jak mózg „uczy się” języków. Na zajęciach dzieci wykonują zadania dotyczące sekwencji, kategoryzacji, dopasowania i zapamiętywania. Stymuluje to lewą półkulę mózgu, wspierając budowę systemu językowego.  Dbamy również o rozwój motywacji wewnętrznej dzieci. Wszystko to sprawia, że dzieci z przyjemnością uczą się języka angielskiego.

Metoda komunikacyjna (ang. Communicative Language Teaching) jest to metoda nauczania języka obcego poprzez próby komunikowania się w języku docelowym. Podczas zajęć uczymy dzieci porozumiewania się w codziennych sytuacjach. Wykorzystujemy elementy dramy, scenki sytuacyjne, bajki i dialogi. Dzięki temu dzieci doskonale nabywają potrzebne słownictwo oraz zasadnicze funkcje językowe i potrafią je zastosować w praktyce.

Stosująć metodę TPR (ang. Total Physical Response) uczymy nowych słów i zwrotów poprzez różnorodne aktywności ruchowe. Sprzyja to rozwijaniu u dziecka umiejętności słuchania i koncentracji oraz ułatwia rozumienie. Dzięki zabawom ruchowym dzieci trwale zapamiętują materiał. W pracy z najmłodszymi dziećmi stosujemy gesty ASL (ang. American Sign Language), które świetnie aktywizują nawet roczne dzieci.

Język występujący w piosenkach jest o wiele łatwiej przyswajany i trwale zapamiętany. Muzyka stymuluje ośrodki odpowiedzialne za pamięć, mowę i narządy ruchu. Podczas kursu stosujemy: piosenki Super Simple Songs, utwory muzyki klasycznej i z gatunku pop, rymowanki, różnorodne zabawy muzyczne. Wszystko to wpływa na poczucie bezpieczeństwa u dzieci, pozwala zapamiętać struktury gramatyczne i wyuczyć się perfekcyjnej wymowy.

 • CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) to zintegrowana nauka języka i przedmiotu, gdzie język angielski służy jako narzędzie do poznania innych zagadnień. Nasze warsztaty są uwielbiane przez dzieci i pozwalają im podczas nauki języka odkrywać świat.
 • Wszystkie warsztaty w naszej ofercie prowadzone są formie praktycznych zajęć, które prowadzone są w języku angielskim. Dzieci słuchają instrukcji w języku angielskim, ćwiczą komunikację i świetnie się bawią! Podczas warsztatów stymulowane są wszystkie zmysły dzieci co wpływa na rozwój systemu językowego. 

Warsztaty multisensoryczne w języku angielskim “Kids and Fun”: 

Kids and Science – eksperymenty naukowe

Kids and Good Food – warsztaty o zdrowym odżywianiu

Kids and Design – warsztaty projektowania 

Kids and World – kultura krajów z całego świata

Zobacz jak wyglądają nasze zajęcia

Nasze świetne lektorki dbają o super atmosferę, wybierają różnorodne i sprawdzone materiały, a także prowadzą zajęcia według metod starannie dobranych do wieku i potrzeb dzieci. Wszystko po to aby podarować Twojemu dziecku dobry start językowy!

Metody i formy pracy dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i młodzieży

 • Na kursach dla dzieci w wieku szkolnym stosujemy metodykę opartą o Inquiry- Based Learning, czyli nauka przez zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na nie.
 • Seria podręczników “Oxford Discover” przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7-12 lat i wykorzystuje naturalną ciekawość dzieci i chęć do eksplorowania świata wokół nich.
 • Kurs rozwija u dzieci umiejętności XXI wieku: komunikację, współpracę i kreatywność, przygotowując dzieci na sukces w nowoczesnej rzeczywistości.
 • Każdy uczeń jest inny, zapewniamy więc indywidualne podejście do każdego dziecka. W naszej pracy uwzględniamy koncepcję różnych stylów uczenia się (ang. Learning Modalities): wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny i czuciowy. 
 • Nasze zajęcia są tak zaprojektowane, aby każdy uczeń uczył się na swój preferowany sposób
 • Cyklicznie na zajęciach nasi uczniowie wykonują projekty edukacyjne. Jest to doskonały sposób na syntezę i powtórkę zdobytej wiedzy i co bardzo ważne – angażuje uczniów do zdobywania nowej wiedzy i przedstawiania tematów, które ich interesują. 
 • Dodatkowo, praca nad projektem doskonali pisanie w języku angielskim, co często jest pomijane w nauce szkolnej.

Na naszych zajęciach dbamy o rozwój wszystkich 4 umiejętności językowych: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Dzieci wykonują różnorodne ćwiczenia i uczestniczą w grach ukierunkowanych na nabywanie tych kluczowych sprawności.

 • W kursie przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty elementem programu jest także strategia rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, np. jak zarządzać czasem, co po kolei wykonać, struktura wypowiedzi pisemnych i wiele innych.

Czym jest neurodydaktyka?

Neurodydaktyka to nauczanie przyjazne mózgowi (ang. brain friendly teaching). Dzięki osiągnięciom tej dziedziny wiemy jak mózg „uczy się” języków i jak projektować zajęcia językowe aby przyniosły świetne efekty.

Jak założenia neurodydaktyki są wykorzystywane na naszych zajęciach:

 • chwalimy dzieci i doceniamy ich wysiłek, aby budować motywację wewnętrzną
 • każdy nasz lektor jest pełen pasji i entuzjazmu, dzięki temu uczeń z chęcią angażuje się w zajęcia 
 • aranżujemy ciekawe środowisko edukacyjne, w którym uczeń zawsze chętnie pracuje i odkrywa świat
 • przenosimy jak najwięcej życia codziennego do klasy, ponieważ przygotowujemy dzieci do użycia języka poza klasą 
 • nasze zajęcia są zawsze dobrze zorganizowane i przyjemne dla uczniów
 • wykonujemy zadania typu: sekwencja i kategoryzacja bo to pomaga budować system językowy ucznia

Metody i formy pracy - język hiszpański dla dzieci w wieku 1-9 lat

Podczas zajęć lektor stosuje założenie “Comprehensible Input”. Oznacza to, że posługuje się prostym językiem, który dzieci są w stanie zrozumieć dzięki użyciu obrazów, gestów czy kontekstu sytuacji. Dzięki zastosowaniu tej techniki dzieci stopniowo osłuchują się z językiem a następnie są w stanie wypowiadać pierwsze słowa i zdania, by z czasem coraz lepiej się komunikować.

Stosująć metodę TPR (ang. Total Physical Response) uczymy nowych słów i zwrotów poprzez różnorodne aktywności ruchowe. Sprzyja to rozwijaniu u dziecka umiejętności słuchania i koncentracji oraz ułatwia rozumienie.

Nasze zajęcia są bogate w angażujące dzieci historie i scenki sytuacyjne. Lektor opowiada historie z wykorzystaniem rekwizytów i gestów, zadaje pytania dzieciom i wspólnie z nimi pracuje nad słowami kluczowymi w danej opowieści (np. poprzez powtarzanie, śpiewanie, wskazywanie na obrazku).

Język występujący w piosenkach jest o wiele łatwiej przyswajany i trwale zapamiętany. Muzyka stymuluje ośrodki odpowiedzialne za pamięć, mowę i narządy ruchu. Podczas kursu stosujemy: piosenki Canciones Infantiles, utwory z gatunku pop, rymowanki, różnorodne zabawy muzyczne. Wszystko to wpływa na poczucie bezpieczeństwa u dzieci, pozwala zapamiętać struktury gramatyczne i wyuczyć się perfekcyjnej wymowy.

CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) to zintegrowana nauka języka i przedmiotu, gdzie język hiszpański służy jako narzędzie do poznania innych zagadnień. Nasze warsztaty są uwielbiane przez dzieci i pozwalają im podczas nauki języka odkrywać świat.

Wszystkie warsztaty w naszej ofercie prowadzone są formie praktycznych zajęć, które prowadzone są w języku hiszpańskim. Dzieci słuchają instrukcji w języku hiszpańskim, ćwiczą komunikację i świetnie się bawią! Podczas warsztatów stymulowane są wszystkie zmysły dzieci co wpływa na rozwój systemu językowego.

Warsztaty w języku hiszpańskim ” Juego para ninos”:

”Niños el mundo” kultura krajów hiszpańskojęzycznych      |    ”Niños y los sentidos” aktywności multisensoryczne

Materiały

Na naszych kursach korzystamy z materiałów renomowanego wydawnictwa Oxford University Press

Dzieci w wieku przedszkolnym:

 • Mouse and Me 
 • Show and Tell

Dzieci w wieku szkolnym:

 • Oxford Discover

Zajęcia indywidualne:

 • podręcznik dobieramy indywidualnie
  do potrzeb ucznia
Zobacz jakie podręczniki są wykorzystywane podczas zajęć

Bogata gama dodatkowych materiałów edukacyjnych

Flashcards, plakaty, plansze, karty historii

Rekwizyty do inscenizacji i dialogów, pacynki do ćwiczeń komunikacyjnych

Karty pracy

Produkty do ćwiczeń multi-sensorycznych

Nagrania

Zasoby z platform internetowych do nauki języków obcych

Materiały plastyczne

Gry językowe

Dodatkowe materiały do nauki i zabawy w domu

Platforma Oxford Owl  https://www.oxfordowl.co.uk/ 

 • rady i wsparcie dla rodziców w zakresie edukacji językowej
 • gry i ćwiczenia edukacyjne w języku angielskim
 • bezpłatna biblioteka z eBookami dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat

 

Aplikacja Lingo Kids https://lingokids.com/ 

 • Playlearning: gry i video edukacyjne, piosenki w języku angielskim ukierunkowane na naukę słownictwa 
 • bezpieczna dla dzieci: nie zawiera reklam, posiada certyfikat kidsSafe, wszystkie zajęcia zatwierdzone przez grono wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów, przyjazna nawigacja 
 • treści na aplikacji pochodzą z materiałów wydawnictwa Oxford University Press
 • idealna dla dzieci w wieku 2-8 lat

 

Aplikacja learnote – językowy kurs online w formie interaktywnych fiszek  https://learnote.pl/registration
Dzięki learnote uczeń może uczyć się:

 • nowocześnie i we własnym tempie! Każdy Uczeń loguje się do własnego Panelu Ucznia i uczy się samodzielnie w formie interaktywnych fiszek (z wymową, kontekstem, obrazkiem) 
 • skutecznie, bo w oparciu o wbudowany system inteligentnych powtórek, który planuje naukę w aplikacji pod każdego z Twoich Uczniów indywidualnie 
 •  różnorodnie, dzięki różnym typom automatycznie generowanych ćwiczeń online, jak np. prawda/fałsz, abc czy ćwiczenie na słuchanie 
 • wygodnie, bo wszystko ma w jednym miejscu! Uczeń pobierze sobie  materiały na wynos bezpośrednio w swoim Panelu Ucznia. Koniec z dodatkowymi linkami i wysyłaniem załączników mailem.
 • przyjemnie! Uczeń bierze udział w wyzwaniach, zdobywa punkty i odznaki za systematyczną naukę.