Top
Image Alt

Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

  /    /  Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

Roczny kurs “Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty”


Nasz kurs kompleksowo przygotuje ucznia do egzaminu ósmoklasisty


Dbamy o motywację ucznia i monitorujemy systematyczność nauki.


Rozwijamy kompetencje językowe ucznia i poprawiamy jego poziom znajomości języka angielskiego.

ZAJĘCIA

 • Monitorujemy postępy i trudności ucznia, dobieramy odpowiednie formy pracy i wspieramy ucznia w rzetelnym przygotowaniu do egzaminu. 
 • Uczymy wykonywać zadania egzaminacyjne, ćwiczymy pisemną formę wypowiedzi, uczymy strategii słuchania i czytania ze zrozumieniem.
 • Powtarzamy z uczniem potrzebny zakres słownictwa.

MATERIAŁY

 • Uczeń i lektor pracują na repetytorium ósmoklasisty dobranym na potrzeby kursu.
 • Na potrzeby ucznia dobieramy odpowiednie materiały dodatkowe (platformy do nauki online, gry językowe, aplikacja do nauki słownictwa i gramatyki Learnote).

ORGANIZACJA

 • Zajęcia odbywają się według stałego, dogodnego dla ucznia grafiku. 
 • Nad kursem sprawowany jest stały nadzór metodyczny.
 • Lektor jest w stałym kontakcie  z rodzicem ucznia.

DODATKOWE KORZYŚCI

Cena kursu to nie tylko same zajęcia, ale też inne dodatkowe atrakcje edukacyjne:

 • stały kontakt z lektorem i metodykiem szkoły 
 • platformy do nauki poza zajęciami
 • aplikacje do nauki słownictwa
 • raporty semestralne i na koniec roku 
 • projekty językowe

KOSZTY

Zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu*

* dobieramy odpowiedni cykl w zależności od potrzeb ucznia

60 minut – 110 zł

NAPISZ DO NAS I UZYSKAJ DEDYKOWANĄ OFERTĘ!
  Polityka prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Szkoła Językowa Kids Agata Mazur. Z administratorem możesz skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie oraz za pośrednictwem adresu e-mail.

  Dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając informację na adres e-mail biuro@kids.szkola.pl Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, jeżeli spełnione są przesłanki określone bezpośrednio w RODO. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności.

  Oferowane kursy