Top

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu dostępnego pod adresem kids.szkola.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Językowa Kids Agata Mazur, NIP 9222935084, ul. Lazurowa 183/32, 01-479 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e–mail na adres: biuro@kids.szkola.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

 

Cele i podstawy przetwarzania:

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie możliwości korzystania z serwisu- podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 2. otrzymywania oferty dotyczącej współpracy– podstawą prawną przetwarzania danych są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  
 3. otrzymywania od Administratora informacji handlowej i marketingowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6. ust. 1 lit a RODO);
 4. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako potrzeba stałego rozwoju serwisu i doskonalenia usług świadczonych w ramach serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być powierzone na podstawie zawartych umów powierzenia w szczególności w zakresie zewnętrznej obsługi IT. 

 

Okres przetwarzania danych

Czas przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są: 

 • przez czas świadczenia usługi albo,
 • przez czas realizacji umowy albo,
 • do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej i handlowej.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do otrzymania oferty lub przekazywania informacji handlowej oraz marketingowej. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

W dowolnym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie 

informacji handlowej i marketingowej. Wycofanie zgody następuje poprzez skierowanie na adres e-mail biuro@kids.szkola.pl  wniosku dotyczącego wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Polityka plików cookies 

 

Co to są pliki cookies? 

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. 

 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane? 

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Szkoła Językowa Kids Agata Mazur, NIP 9222935084, ul. Lazurowa 183/32, 01-479 Warszawa. 

 

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Oprócz własnych plików cookies w serwisie zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

 

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies? 

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych 
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Pliki cookies stron trzecich są wykorzystywane w następujących celach: 

 • zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności strony lub jej elementów; 
 • zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics#topic=1008008);
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych;
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści. 

Facebook

Serwis korzysta również z rozszerzenia aplikacji społecznościowej “Piksel”, mającej na celu monitorowanie działań, jakie wykonywane są w
serwisie. Piksel gromadzi m.in. informacje o adresach URL jakie odwiedzają użytkownicy naszego serwisu, którzy posiadają konto Facebook.
Dane te służą do kierowania reklam. Więcej informacji na temat działań Piksel oraz prezentowania reklamy na Facebooku można znaleźć w polityce
prywatności Facebooka https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Google Analitycs 

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics w naszym Serwisie obejmują: 

 • remarketing w Google Analytics,
 • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, 
 • raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics, 
 • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych za pośrednictwem plików cookies dotyczących reklam i anonimowych identyfikatorów. 

 

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników. 

W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

 

Pliki cookies można podzielić na:

„niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania „służące do zapewnienia bezpieczeństwa”, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

 „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych; 

„funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

 

Ustawienia plików cookies

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych naszych stron i serwisów internetowych.

 

Ustawienia cookies w ramach przeglądarek: